Nyheter og blogg

Spør en steinsamler!
Funnet noe rart?
[ Les hele saken ]
Oslo meteoritten
Siste nytt!
[ Les hele saken ]
Tips, Ris og Ros
Kontakt oss!
[ Les hele saken ]
Jordskjelv
Her skjelver det nå!
[ Les hele saken ]
Unge steinsamlere.
Spennende hobby!
[ Les hele saken ]

 

 Spennende!

Aktuelt - Hva skjer!

Stokke

 

Auksjon

22. oktober


 Nye norske mineraler:

Sveinbergeitt

 Peterandresenitt

Alflarsenitt


Mineralloven

Lovdata

Samlinger og bøker

Nytt!

Aktuelle lenker:

 

Mutingsrett?

Direktoratet for mineralforvaltning

Oljebergarter

Basalt Kritt Kalkstein
Basalt er en magmatisk (vulkansk) lavabergart som er en vanlig i Nordsjøen. Den blir dannet her gjennom sprekker i jordskorpen og ligger som en takbergart på toppen av de oljeførende bergartene under. Hele 70 % av jordoverflaten (land og havbunn) er dekket av lavabergarter som basalt.
Kritt er en sedimentær myk, hvit og porøs form av kalkstein. Det formes i grunt vann ved at mineralet kalsiumkarbonat hoper seg opp. Kritt har vært mye brukt som byggemateriale, men brukes i dag også til en rekke andre ting. Kritt brukes for eksempel til å skrive med på tavle, og til å tegne med på stein. Kritt har idag blitt erstattet med gips til bruk på tavler. Kritt stammer fra krittalderen for millioner av år siden. Den er svært mineralrik, og i rein form er den alltid hvit
Kalkstein er en sedimentær bergart dannet av organismer som skiller ut kalsiumkarbonat (CaCO3) når de danner skall som snegleskall og skjell. Da disse ene døde, ble de liggende på havbunnen, alle bløtdeler gikk i oppløsning (nedbrutt). De harde kalkrike skallene ble etterhvert begravd i havbunnen. Ny lag med sand og leire (sedimenter) ble avsatt og tykkelsen på de overliggende massene økte. Trykket og temperaturen i de kalkrike lagene økte. Lagene ble sementert sammen. Lagene av leire og sand ble til skifer og sandstein. De kalkrike lagene ble til kalkstein. Bruser i fortynnet saltsyre.

Kull Leirskifer Svartskifer
Kull er en karbonholdig organisk sedimentær bergart som stort sett er dannet av planterester.
Planterestene blir tildekket av andre sedimenter som leire, sand og grus over millioner av år. 
I noen tilfeller så hindrer dette forråtnelse og nedbrytning av planterestene. Etter lange tidsperioder vil trykk og temperatur sette i gang omdannelsesprosessen av planterestene. I denne prosessen øker karboninnholdet fordi vann og gass presses ut. Kildebergart
Leirskifer er en sedimentær bergart som er dannet ved avsetning (sedimentering) av leire, på bunnen av vann (innsjøer eller hav) fra kambro- til silurperioden. Leiren er avsatt i intervaller eller sykluser, derfor er skifer lagdelt. Etter hvert som lagene med sedimenter vokste, øke trykket på de underste lagene. Ved høyt trykk har sedimentlagene blitt omdannet (sementert) fra leire til skifer. 
Skilles fra svartskifer med grå strek.
Svartskifer er en sedimentær bergart som inneholder mye organisk materiale, som døde alger og andre organismer som har levd i havet. Når en svartskifer varmes opp til litt over 50°C, vil det organiske materialet brytes ned til olje, og etterhvert gass. Svartskiferen kalles en kildebergart, fordi den er kilden til oljen og gassen som dannes. Skilles fra leirskifer med sort strek.

Sandstein Råolje 5ml Brosjyre 3-delt
Sandstein er en sedimentær bergart som består for det meste av tettpakkete sandkorn av kvarts og feltspat. Den er ofte porøs og er derfor en svært viktig reservoarbergart for olje. Ser man på sandstein i tynnslip gjennom mikroskop vil man se at steinen har fullt av hulrom mellom sandkornene. Her lagres oljen som har steget opp fra en underliggende bergart som til eks svartskifer som er kilden til oljedannelsen.
Råolje er flytende petroleum og er et etterspurt produkt i hele verden med stor betydning for økonomien i kjøperland og selgerland. Begrepet råolje benyttes om olje før den er raffinert (behandlet), men etter at oppløst vann og naturgass er fjernet. Råolje blir transportert fra produksjonsstedet til markeder gjennom rørledning eller med tankskip.
Her får du informasjon om hvordan olje dannes og bergartene som er tilknyttet dette.


Nettside levert av A Steinhaug Experience med Easy CMS